Vytvořte si z

domu DOMOV !

+420 608 110 771

Sídlo firmy

Fotogalerie

1.7.2015 - zahájena stavba; 

10.8.2015 - zrealizováno již sedm základových desek; 

13.8.2015 - zahájení stavby obvodových zdí;

25.9.2015 - dokončeno 8 zbývajících základových desek,

2.10.2015 - terenní úpravy pozemků; 

14.12.2015 - dokončeny obvodové zdi u sedmi domů (příprava k zastřešení)

10.01.2016 - zastřešení

01.04.2016 - inženýrské sítě

01.05.2016 - vzorový dům

01.10.2016 -  inženýrské sítě a vzorový dům dokončeny

01.07.2017 

01.04.2019